SỨ MỆNH 

Kiến tạo cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn 

TẦM NHÌN ĐẾN  2035 

Trở thành tập đoàn đa ngành, Các công ty thành viên về Bất động sản, Nội thất và Ngành nghề liên quan.
 

4 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA ACANA 

  1. Giữ sự tín nhiệm với khách hàng, đối tác, nhân viên và cộng đồng 
  2. Môi trường tốt cho sự sáng tạo và phát huy  của tập thể con người trong doanh nghiệp 
  3. Tận tâm đến từng sản phẩm và dịch vụ khách hàng 
  4. Quỹ từ thiện là cách tập thể Acana chia sẽ và đóng góp đến cộng đồng